แปลงหน่วย | SRITONG ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

HOTLINE: +66 (0) 85-482-9378

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก
หัวขับไฟฟ้า

แปลงหน่วย

กำลังงานและแรงม้า (Power)

HP
kW
kW
HP

อัตราการไหล (Flow rate)

GPM
LPM
LPM
GPM

ความดัน (Pressure)

Bar
PSI
PSI
Bar
Bar
kg/cm2
kg/cm2
Bar

ความดัน (Pressure)

Bar
Mpa
Mpa
Bar

แรงบิต (Torque)

Kg.m
N.m
N.m
Kg.m

แรงบิต (Torque)

daNm
N.m
N.m
daNm