สูตรคำนวณ | SRITONG ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

HOTLINE: +66 (0) 85-482-9378

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก
หัวขับไฟฟ้า

สูตรคำนวณ

อัตราจ่ายน้ำมันของปั๊มไฮดรอลิก

  • หาค่า LPM = อัตราการจ่ายน้ำมันของปั๊ม
ThaiCreate.Com Tutorial
Q (L/min)
Displacement(cm3/rev)
RPM
  • หาค่า Displacement = ปริมาตรการจุ
Q (L/min)
Displacement(cm3/rev)
RPM
  • หาค่า RPM = ค่าความเร็วรอบการทำงานปั๊ม
ThaiCreate.Com Tutorial
Q (L/min)
Displacement(cm3/rev)
RPM

แรงม้าขับปั๊มไฮดรอลิก

  • หาค่า HP = ค่าแรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้า
ThaiCreate.Com Tutorial
HP (Power)
LPM (l/min)
Pressure (bar)
Pump efficiency ( %)
  • หาค่า LPM =  ค่าอัตราการจ่ายน้ำมันของปั๊ม
ThaiCreate.Com Tutorial
HP (Power)
LPM (l/min)
Pressure (bar)
Pump efficiency ( %)
  • หาค่า Pressure =  ค่าแรงดัน
ThaiCreate.Com Tutorial
HP (Power)
LPM (l/min)
Pressure (bar)
Pump efficiency ( %)
  • หา Pump Effciency = หาค่าประสิทธิภาพปั๊ม
ThaiCreate.Com Tutorial
HP (Power)
LPM (l/min)
Pressure (bar)
Pump efficiency ( %)

แรงบิดมอเตอร์ไฮดรอลิก

  • หาค่า Torque = หาบิตแรง
ThaiCreate.Com Tutorial
Torque (N.m)
Displacement (cm3/rev)
Pressure (bar)
  • หาค่า Displacement = ปริมาตรการจุ
ThaiCreate.Com Tutorial
Torque (N.m)
Displacement (cm3/rev)
Pressure (bar)
  • หาค่า Pressure =  ค่าแรงดัน
ThaiCreate.Com Tutorial
Torque (N.m)
Displacement (cm3/rev)
Pressure (bar)

พื้นที่กระบอกสูบ Cylinder