บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

HOTLINE: +66 (0) 85-482-9378

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก

ผลงานและกิจกรรม

งานติดตั้งชุดต้นกำลังไฮดรอลิกที่ใช้ในการยกลิฟต์


บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงสุด ที่ได้นำชุดต้นกำลังไฮดรอลิก (Hydraulic power unit) จำนวน 9 ชุด ไปติดตั้งเพื่อเป็นต้นกำลัง ที่ใช้ในการยกลิฟต์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

งานออกแบบและจัดทำระบบไฮดรอลิกในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของระบบไฮดรอลิกเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับเลือกและได้รับความไว้วางใจจากกรมชลประทานให้ร่วมออกแบบและสร้างระบบไฮดรอลิกเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิม ประตูระบายน้ำล้นและประตูระบายน้ำฉุกเฉินในโครงการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)