บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

HOTLINE: +66 (0) 85-482-9378

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ในยุคเริ่มต้นของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยบริษัทเป็นรายแรกๆ ที่ริเริ่มการนำเข้า อุปกรณ์ไฮดรอลิก คุณภาพสูงสำหรับโรงงาน เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย

     ปัจจุบัน บริษัทศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า กว่า 40 แบรนด์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่วยอุปกรณ์ไฮดรอลิก และ นิวแมติก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ รับประกอบวงจรและกระบอกสำเร็จรูป แกนและท่อสำหรับกระบอก ข้อต่อและท่อทางเดินน้ำมันไฮดรอลิก อุปกรณ์ระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จารบี สารหล่อเย็นสำหรับเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

     บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่วยอุปกรณ์ไฮดรอลิก นิวเมติก และระบบหล่อลื่นอุตสาหกรรม คุณภาพสูง กว่า 40 แบรนด์ รวมสินค้ากว่า 10,000 รายการ บนพื้นที่จัดการเก็บกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราแล้วกว่า 15,000 โรงงานทั่วประเทศ

พันธกิจ

    บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไฮดรอลิก นิวแมติก คุณภาพสูง แบบครบวงจร  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า  รวมทั้งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย

รางวัลที่ได้รับ

บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย “ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยการให้พสกนิกรชาวไทยได้จัดส่งผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต และการบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ตัดสินคัดเลือกให้บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย ด้านธุรกิจขนาดกลาง

 

ผลงานและกิจกรรม

งานติดตั้งชุดต้นกำลังไฮดรอลิกที่ใช้ในการยกลิฟต์

     บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงสุด ที่ได้นำชุดต้นกำลังไฮดรอลิก (Hydraulic power unit) จำนวน 9 ชุด ไปติดตั้งเพื่อเป็นต้นกำลัง ที่ใช้ในการยกลิฟต์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

งานออกแบบและจัดทำระบบไฮดรอลิก
ในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

     บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของระบบไฮดรอลิกเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับเลือกและได้รับความไว้วางใจจากกรมชลประทานให้ร่วมออกแบบและสร้างระบบไฮดรอลิกเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิม ประตูระบายน้ำล้นและประตูระบายน้ำฉุกเฉินในโครงการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)