บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

HOTLINE: +66 (0) 85-482-9378

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

     ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อดำเนินการในการนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฮโดรลิก นิวแมติก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ รับประกอบวงจรและกระบอกสำเร็จรูป แกน, ท่อสำหรับกระบอก ข้อต่อ,ท่อทางเดินน้ำมันไฮดรอลิก อุปกรณ์ระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จารบี สารหล่อเย็นสำหรับเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

     บริษัทฯ ได้สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง ในราคาระดับต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดเทียบ และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ในเครื่องจักรเก่า และ บริษัทฯ มีการจัดการระบบคลังเก็บสินค้าบนพื้นที่ 2500 ตารางเมตร ที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพร้อมในการบริการลูกค้าอยู่เสมอ บริษัทมุ่งสู่การเป็นแหล่งจัดหาและให้บริการที่สมบูรณ์ในด้านไฮโดรลิก นิวแมติกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต

บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย “ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยการให้พสกนิกรชาวไทยได้จัดส่งผลงานการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต และการบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ตัดสินคัดเลือกให้บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย ด้านธุรกิจขนาดกลาง