สวิตช์แม่เหล็ก วงสวิตช์แม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งกระบอก RAL-VBC
บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก
หัวขับไฟฟ้า

สวิตช์แม่เหล็ก วงสวิตช์แม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่ง สำหรับกระบอก RAL – VBC

Name:
Reed/Magnet Switch for VBC
Band for Reed Switch RAL
Model:
HX-21R-2M for VBC
BK-81(D6-D63) for RAL
Brand:
EMC
Catagory:
Cylinder
ชื่อ:
สวิตช์แม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่ง สำหรับกระบอก VBC
วงสวิตช์แม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่ง สำหรับกระบอก RAL
รุ่น:
HX-21R-2M for VBC
BK-81(D6-D63) for RAL
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
กระบอกลม