มอเตอร์ไฮดรอลิก | SRITONG ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก
หัวขับไฟฟ้า

มอเตอร์ไฮดรอลิก

MM, MR, HKU Series || มอเตอร์ไฮดรอลิก เฟืองใน

Name: Orbital Gerotor Gear Hydraulic Motor
Model: MM, MR, HKU Series
Brand: M+S Hydraulic
Catagory: Orbital Gerotor Gear Motor
ชื่อ: มอเตอร์ไฮดรอลิก เฟืองใน
รุ่น: MM, MR, HKU Series
ยี่ห้อ: M+S Hydraulic
หมวดหมู่: มอเตอร์แบบเฟืองใน

Specification :

Hydraulic motors MM
> ความดัน : 140 bar
> อัตราไหล : 8 – 50cc/รอบ
> ความเร็ว :  400 – 1950 rpm
> ทอร์ค :  1 – 5 daNm

Hydraulic motors MR
> ความดัน : 200 bar
> อัตราไหล : 51 – 397 cc/รอบ
> ความเร็ว : 150 – 775 rpm
> ทอร์ค : 13 – 60 daNm

Hydraulic motors HKU
> ความดัน :  50 bar
> ความเร็ว : 160 Lpm

MCF Series || มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบแบบค่าคงที่ สำหรับวงจรระบบปิด

Name: Fixed Displacement Axial Piston Hydraulic Motor For Closed Loop Circuit
Model: MCF Series
Brand: PMP
Catagory: Hydrostatic Transmission Pump and Motor
ชื่อ: มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบแบบค่าคงที่ สำหรับวงจรระบบปิด
รุ่น: MCF Series
ยี่ห้อ: PMP
หมวดหมู่: ปั๊มและมอเตอร์ ระบบไฮดรอสแตติกไดร์ฟ

Specification :

Displacement : 35, 55, 72, 90, 110 cc.
Peak pressure : 500 Bar
Intrgrated flushing valve and speed sensors options

ตัวอย่าง รหัสสินค้า :

MCF55 V-C4-RS-21N-FF07-0
MCF72 V-C4-RS-21N-FF07-0
MCF90 V-C4-RS-21N-FF11-0

BMR Series || มอเตอร์ไฮดรอลิกเฟืองใน

Name: Orbital Gerotor Gear Hydraulic Motor
Model: BMR Series
Brand: Hydraulus
Catagory: Orbital Gerotor Gear Motor
ชื่อ: มอเตอร์ไฮดรอลิกเฟืองใน
รุ่น: BMR Series
ยี่ห้อ: Hydraulus
หมวดหมู่: มอเตอร์แบบเฟืองใน

Specification :

Hydraulic motors BMR
> ความดัน : 140 bar
> อัตราไหล : 36 – 381.4 cc/รอบ
> ความเร็ว : 155 – 1085 rpm
> ทอร์ค : 7.2 – 36.5 daNm

MRCN Series || มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบแนวรัศมี

Name: Radial Piston Hydraulic Motor
Model: MRCN Series
Brand: Maxma
Catagory: Radial Piston Motor
ชื่อ: มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบแนวรัศมี
รุ่น: MRCN Series
ยี่ห้อ: Maxma
หมวดหมู่: มอเตอร์ลูกสูบแนวรัศมี

Specification :

Hydraulic motors MRCN
> ความดัน : 210 bar
> อัตราไหล : 199 – 1241 cc/รอบ
> ความเร็ว : 240 – 470 rpm
> ทอร์ค : 3.2 – 19.8 daNm

SMF, MK Series || มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบแบบค่าคงที่ สำหรับวงจรระบบปิด

Name: Fixed Displacement Axial Piston Hydraulic Motor For Closed Loop
Model: SMF, MK Series
Brand: Merkur
Catagory: Hydrostatic Transmission Pump and Motor
ชื่อ: มอเตอร์ไฮดรอลิกลูกสูบแบบค่าคงที่ สำหรับวงจรระบบปิด
รุ่น: SMF, MK Series
ยี่ห้อ: Merkur
หมวดหมู่: ปั๊มและมอเตอร์ ระบบไฮดรอสแตติกไดร์ฟ