โซลินอยด์วาล์ว | SRITONG ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

HOTLINE: +66 (0) 85-482-9378

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก
หัวขับไฟฟ้า

โซลินอยด์วาล์ว

5/2-5/3 WAY STANDARD SOLENOID VALVE || วาล์วไฟฟ้า แบบ 5/2, 5/3

Name:
5/2; 5/3 WAY STANDARD SOLENOID VALVE
Model:
RV5/2, 5/3 Series
Brand:
EMC
Catagory:
Solenoid Valves
ชื่อ:
วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด สั่งงานโดยไฟฟ้า
รุ่น:
RV5/2, 5/3 Series
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด สั่งงานโดยไฟฟ้า

2/2 WAY SOLENOID VALVE || วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2

PU220AR Series

PU220A Series

SPU220A-03,04,06 Series

PU225A Series

PU225W Series

PU225H Series

PU225X Series

PU225S-03,04,06,08 Series

PU225S-12,14,20 Series

SPU225A Series

Name:
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Brass series, Direct acting)
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Brass series, Assisted Lift)
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Stainless Steel series, Assisted Lift)
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Brass series, Pilot Acting)
2/2 WAY WATER-HAMMER PROOF
(Brass series, Pilot Acting)
HIGH PRESSURE 2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Brass series, Pilot Acting)
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(High pressure series, Pilot Acting)
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Steam series, Pilot acting)
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Steam series, Pilot acting)
2/2 WAY SOLENOID VALVE
(Stainless steel SUS316 series, Pilot acting)
Model:
PU220AR Series
PU220A Series
SPU220A-03,04,06 Series
PU225A Series
PU225W Series
PU225H Series
PU225X series
PU225S-03,04,06,08 Series
PU225S-12,14,20 Series
SPU225A Series
Brand:
Shako
Catagory:
2/2 Way Solenoid Valves
ชื่อ:
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2
(ทองเหลือง ทำงานโดยตรง)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2
(ทองเหลือง ทำงานโดยลิ้นยก)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2
(สเตนเลส ทำงานโดยลิ้นยก)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2
(ทองเหลือง ทำงานแบบไพลอต)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2 กันการกระแทกของน้ำ
(ทองเหลือง ทำงานแบบไพลอต)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2 ความดันสูง
(ทองเหลือง ทำงานแบบไพลอต)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2 ความดันสูง
(ทำงานแบบไพลอต)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2 ไอน้ำ
(ทำงานแบบไพลอต)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2 ไอน้ำ
(ทำงานแบบไพลอต)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 2/2
(สเตนเลส SUS316 ทำงานโดยแบบไพลอต)
รุ่น:
PU220AR Series
PU220A Series
SPU220A-03,04,06 Series
PU225A Series
PU225W Series
PU225H Series
PU225X series
PU225S-03,04,06,08 Series
PU225S-12,14,20 Series
SPU225A Series
ยี่ห้อ:
Shako
หมวดหมู่:
วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด น้ำ ก๊าซ
แบบ 2/2 สั่งงานโดยไฟฟ้า

pdf-down

5/2, 5/3 WAY PILOT SOLENOID VALVE || วาล์วไฟฟ้า แบบ 5/2, 5/3

BM520,BM530

PU520,PU530

SK520,SK530

Name:
5/2; 5/3 WAY PILOT SOLENOID VALVE (22mm width)
5/2; 5/3 WAY PU SERIES PILOT SOLENOID VALVE
5/2; 5/3 WAY PNEUMATIC VALVE
Model:
BM520, BM530 Series
PU520, PU530 Series
SK520, SK530 Series
Brand:
Shako
Catagory:
Solenoid Valves
ชื่อ:
วาล์วไฟฟ้า แบบ 5/2, 5/3 (กว้าง 22 mm)
วาล์วไฟฟ้า แบบ 5/2, 5/3
วาล์วสั่งงานด้วยลมอัด แบบ 5/2, 5/3
รุ่น:
BM520, BM530 Series
PU520, PU530 Series
SK520, SK530 Series
ยี่ห้อ:
Shako
หมวดหมู่:
วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด สั่งงานโดยไฟฟ้า

pdf-down