อุปกรณ์ไฮดรอลิก Hydraulic ของ OILIC | SRITONG ENGINEERING
บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

HOTLINE: +66 (0) 85-482-9378

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก
หัวขับไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฮดรอลิก OILIC (Yuatsu Seiko Co.,Ltd.)

รับเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ไฮดรอลิก (Hydraulic) ของ OILIC (Yuatsuseiko Corp)

Hydraulic ของ OILIC

ปัจจุบันเป็นโรงงานในกลุ่มของทางบริษัท NACHI อุปกรณ์ไฮดรอลิก (Hydraulic) ที่ผลิตโดยทาง OILIC (Yuatsuseiko Corp) ได้แก่

Pump รุ่นต่างๆ ดังนี้

Pump VC1S, VC2S, VC3S, VC1T, VC2T, VC3T, VC1F, VC2F,VC3F
Pump VH0S,VH1S, VH0F, VH0S
Pump V1S, V2S, V3S, V1F, V2F, V3F, V1T, V2T, V3T
Pump A1F, A2F, A1T, A2T
Pump PV1, PVH0, PVH1,PVC1

Solenoid Valve  รุ่นต่างๆ ดังนี้

Solenoid Valve SWG-02N, SWG-03N
Valve C1T, C2T, C1G, C2G, CPT-03, CPT-06, CPT-10, RVT-03, RVT-06, RVG-03, RVG-06
Valve R1T-03, R1T-06, R2T-03, R2T-06, R3T-03, R3T-06, R4T-03, R4T-06
Valve R1G-03, R1G-06, R2G-03, R2G-06, R3G-03, R3G-06, R4G-03, R4G-06

Modular Valve รุ่นต่างๆ ดังนี้

Modular Valve RVM-02, RVM-03, R3M-02, R3M-03, R1MC-02, R1MC-03, TMC-02, TMC-03, FMC-02, FMC-03, CPM-02, CPM-03