นิวเมติก | SRITONG ENGINEERING CO.,LTD
บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SRITONG ENGINEERING CO.,LTD

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

TEL: +66 (0) 24284171-7

ประเภทสินค้าไฮดรอลิก
หัวขับไฟฟ้า

นิวเมติก

สวิตช์แม่เหล็ก วงสวิตช์แม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่ง สำหรับกระบอก RAL – VBC

Name:
Reed/Magnet Switch for VBC
Band for Reed Switch RAL
Model:
HX-21R-2M for VBC
BK-81(D6-D63) for RAL
Brand:
EMC
Catagory:
Cylinder
ชื่อ:
สวิตช์แม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่ง สำหรับกระบอก VBC
วงสวิตช์แม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่ง สำหรับกระบอก RAL
รุ่น:
HX-21R-2M for VBC
BK-81(D6-D63) for RAL
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
กระบอกลม

One Touch-in Fitting || ข้อต่อ ยี่ห้อ EMC รุ่น ZPC, ZPB, ZPE, ZPG, ZPL,ZPU, ZPY, ZPV, ZSC

Name:
One Touch-in Fitting
Model:
ZPC Series
ZPB Series
ZPE Series
ZPG Series
ZPL Series
ZPU Series
ZPY Series
ZPV Series
ZSC Series
Brand:
EMC
Catagory:
Accessories
ชื่อ:
One Touch-in Fitting
รุ่น:
ZPC Series
ZPB Series
ZPE Series
ZPG Series
ZPL Series
ZPU Series
ZPY Series
ZPV Series
ZSC Series
ยี่ห้อ:
EMC
Catagory:
อุปกรณ์เสริม

EG Series || กระบอกลม สำเร็จรูป

Name:
Repairable Cylinder
Model:
EG Bore X Stroke
EG 50×75
Brand:
EMC
Catagory:
Cylinder
ชื่อ:
กระบอกลม สำเร็จรูป
รุ่น:
EG Bore X Stroke
EG 50×75
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
กระบอกลม

Mini Type Cylinder || กระบอกลม สำเร็จรูป

Name:
Mini Type Cylinder
Model:
RAL Bore X Stroke – with magnet
RAL 20 X 25-S
RAL 20 X 50-S
RAL 20 X 75-S
RAL 20 X 100-S
RAL 25 X 25-S
RAL 25 X 50-S
RAL 25 X 75-S
RAL 25 X 100-S
RAL 25 X 150-S
RAL 32 X 50-S
RAL 32 X 75-S
RAL 32 X 100-S
RAL 32 X 150-S
RAL 32 X 200-S
Brand:
EMC
Catagory:
Cylinder
ชื่อ:
กระบอกลม สำเร็จรูป
รุ่น:
RAL Bore X Stroke – with magnet
RAL 20 X 25-S
RAL 20 X 50-S
RAL 20 X 75-S
RAL 20 X 100-S
RAL 25 X 25-S
RAL 25 X 50-S
RAL 25 X 75-S
RAL 25 X 100-S
RAL 25 X 150-S
RAL 32 X 50-S
RAL 32 X 75-S
RAL 32 X 100-S
RAL 32 X 150-S
RAL 32 X 200-S
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
กระบอกลม

ISO 15552 Standard Cylinder || กระบอกลมแบบสี่เสา ISO 15552 สำเร็จรูป

Name:
ISO 15552 Standard Cylinder
Model:
VBC Bore X Stroke – with magnet
VBC 32 X 100-S
VBC 32 X 200-S
VBC 32 X 250-S
VBC 40 X 50 -S
VBC 40 X 100-S
VBC 40 X 150-S
VBC 40 X 200-S
VBC 40 X 250-S
VBC 40 X 300-S
VBC 40 X 350-S
VBC 40 X 400-S
VBC 50 X 50 -S
VBC 50 X 100-S
VBC 50 X 150-S
VBC 50 X 175-S
VBC 50 X 200-S
VBC 50 X 250-S
VBC 50 X 300-S
VBC 50 X 350-S
VBC 50 X 400-S
VBC 50 X 450-S
VBC 63 X 50 -S
VBC 63 X 100-S
VBC 63 X 150-S
VBC 63 X 200-S
VBC 63 X 250-S
VBC 63 X 300-S
VBC 63 X 350-S
VBC 63 X 400-S
VBC 63 X 500-S
VBC 80 X 50-S
VBC 80 X 100-S
VBC 80 X 150-S
VBC 80 X 200-S
VBC 80 X 250-S
VBC 80 X 300-S
VBC 80 X 350-S
VBC 80 X 400-S
VBC 80 X 500-S
VBC 100 X 50-S
VBC 100 X 100-S
VBC 100 X 150-S
VBC 100 X 200-S
VBC 100 X 250-S
VBC 125 X 125-S
VBC 125 X 200-S
Brand:
EMC
Catagory:
Cylinder
ชื่อ:
กระบอกลมแบบสี่เสา ISO 15552 สำเร็จรูป
รุ่น:
VBC Bore X Stroke – with magnet
VBC 32 X 100-S
VBC 32 X 200-S
VBC 32 X 250-S
VBC 40 X 50 -S
VBC 40 X 100-S
VBC 40 X 150-S
VBC 40 X 200-S
VBC 40 X 250-S
VBC 40 X 300-S
VBC 40 X 350-S
VBC 40 X 400-S
VBC 50 X 50 -S
VBC 50 X 100-S
VBC 50 X 150-S
VBC 50 X 175-S
VBC 50 X 200-S
VBC 50 X 250-S
VBC 50 X 300-S
VBC 50 X 350-S
VBC 50 X 400-S
VBC 50 X 450-S
VBC 63 X 50 -S
VBC 63 X 100-S
VBC 63 X 150-S
VBC 63 X 200-S
VBC 63 X 250-S
VBC 63 X 300-S
VBC 63 X 350-S
VBC 63 X 400-S
VBC 63 X 500-S
VBC 80 X 50-S
VBC 80 X 100-S
VBC 80 X 150-S
VBC 80 X 200-S
VBC 80 X 250-S
VBC 80 X 300-S
VBC 80 X 350-S
VBC 80 X 400-S
VBC 80 X 500-S
VBC 100 X 50-S
VBC 100 X 100-S
VBC 100 X 150-S
VBC 100 X 200-S
VBC 100 X 250-S
VBC 125 X 125-S
VBC 125 X 200-S
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
กระบอกลม

QSC Series || วาล์วหรี่ลม

Name:
Flow control Valve
Model:
QSC Series
Brand:
EMC
Catagory:
Accessories
ชื่อ:
วาล์วหรี่ลม
รุ่น:
QSC Series
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
อุปกรณ์เสริม

KKP Series || วาล์วทิ้งลมเร็ว

Name:
Quick Exhaust Valve
Model:
KKP Series
Brand:
EMC
Catagory:
Accessories
ชื่อ:
วาล์วทิ้งลมเร็ว
รุ่น:
KKP Series
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
อุปกรณ์เสริม

Muffler A Series, V Series, SD Series, SU Series

Name:
Muffler A Type
Muffler V Type
Muffler SD Type
Muffler SU Type
Model:
A Series
V Series
SD Series
SU Series
Brand:
EMC
Catagory:
Accessories
ชื่อ:
ที่เก็บเสียงทองเหลืองแบบยาว
ที่เก็บเสียงแบบหัวน๊อต
ที่เก็บเสียงแบบหัวน๊อตพร้อมวาล์วหรี่
ที่เก็บเสียงพลาสติก
รุ่น:
A Series
V Series
SD Series
SU Series
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
อุปกรณ์เสริม

FOOT PEDAL VALVES || HAND CONTROL VALVES || ROTARY VALVES

H Series

S Series

MV Series

F Series

R Series

Name:
1/4″, 5/2, 3/2 WAY FOOT PEDAL VALVES
5/2, 5/3 WAY HAND CONTROL VALVES
4/3 WAY ROTARY VALVES
1/8″, 3/2 WAY MECHANICAL VALVES
1/4″, 3/2 WAY MECHANICAL VALVES
1/4″, 5/2 WAY MECHANICAL VALVES
Model:
F522-08, F522C-08 ,F322-08 ,F522L-08 Series
H522-08,H522-08S,H532C-08,H532C-08S,H533C-10 Series
MR432-08, MR432-10, MR432-15 Series
MV32-06S1B, MV32-06S2, MV32-06S5R, MV32-06S6R Series
M32-08S1-B, M32-08S2, M32-08S5R, M32-08S6R Series
M52-08S1-B, M52-08S2, M52-08S3,M52-08S5R,M52-08S6R Series
Brand:
EMC
Catagory:
Mechanical Valves
ชื่อ:
วาล์วควบคุมทิศทาง 1/4” แบบ 5/2, 3/2 ควมคุมด้วยเท้าเหยียบ
วาล์วควบคุมทิศทาง แบบ 5/2 ,5/3 ควมคุมด้วยด้ามโยก
วาล์วควบคุมทิศทาง แบบ 4/3 ควมคุมด้วยก้านมือหมุน
วาล์วควบคุมทิศทาง 1/8” แบบ 3/2 ควมคุมโดยทางกล แบบลูกบิด, โรลเลอร์, ปุ่มกด, ดอกเห็ด
วาล์วควบคุมทิศทาง 1/4” แบบ 3/2 ควมคุมโดยทางกล แบบลูกบิด, โรลเลอร์, ปุ่มกด, ดอกเห็ด
วาล์วควบคุมทิศทาง 1/4” แบบ 5/2 ควมคุมโดยทางกล แบบลูกบิด, โรลเลอร์, ปุ่มกด, ดอกเห็ด
รุ่น:
F522-08, F522C-08 ,F322-08 ,F522L-08 Series
H522-08,H522-08S,H532C-08,H532C-08S,H533C-10 Series
MR432-08, MR432-10, MR432-15 Series
MV32-06S1B, MV32-06S2, MV32-06S5R, MV32-06S6R Series
M32-08S1-B, M32-08S2, M32-08S5R, M32-08S6R Series
M52-08S1-B, M52-08S2, M52-08S3,M52-08S5R,M52-08S6R Series
ยี่ห้อ:
EMC
หมวดหมู่:
วาล์วควบคุมทิศทางลมอัด สั่งงานโดยทางกล